Skip to content Skip to footer

Website-ul www.predefunerals.ro poate fi utilizat în acord cu termenii și condițiile de mai jos.

 

Societatea Predescu Mihai Alin Persoana fizica autorizata îşi rezervă dreptul de a aduce oricând modificări în conţinutul acestui site, precum şi a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare, fără să fie necesară notificarea în prealabil a Utilizatorilor/Clienţilor.

 

Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.predefunerals.ro care constă în imagini, texte, elemente de grafică, video, software – aparține în totalitate societății mai sus numite și este protejat conform Legii nr. 8 / 14.03.1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile române şi europene privind proprietatea intelectuală şi industrială. O parte din imaginile prezente pe acest website sunt preluate din platforme de distribuție imagini gratuite, precum www.envatoelements.com și www.pexels.com.

Folosirea fără acordul Predescu Mihai Alin Persoana Fizica Autorizata a oricăror elemente enumerate mai sus, cu excepție a imaginilor gratuite preluate din platformele menționate anterior, se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Societatea Predescu Mihai Alin Persoana Fizica Autorizata poate oferi Utilizatorului / Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza parțial conținutul acestui website, sub formă descrisă. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul definit, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/societatea căreia i s-a permis utilizarea acestui conţinut, fără a putea utiliza şi alte conținuturi ale site-ului predefunerals.ro.

 

Colectarea și prelucrarea datelor personale

Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată și, respectiv, o persoană juridică: nume, prenume, adresă de e-mail, telefon, datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv juridice (CNP/CUI/CIF), datele contului bancar, date generale despre website-ul şi businessul Utilizatorului/Clientului.

Modalitățile de colectare a datelor personale utilizate de website-ul www.predefunerals.ro.ro sunt: prin intermediul formularelor de înscriere la curs, formularului de contact, formularului de abonare la newsletter, rapoartele traficului înregistrat pe serverul unde este găzduit website-ul, din Google Analytics precum și prin intermediul cookie-urilor. Scopul colectării acestor date cu caracter personal constă în gestiunea economico-financiară, facturare (refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării comenzilor), informarea Clienţilor/Utilizatorilor privind evoluţia şi starea comenzilor plasate, servicii de comunicaţii electronice (trimiterea confirmării comenzilor, trimiterea de newslettere și alte buletine informative periodice etc.).

Completarea de către Utilizatori a formularului de abonare la newsletter pe site echivalează cu acceptarea necondiționată ca adresa de email să fie inclusă în baza de date a website-ului și cu utilizarea și prelucrarea acestora de către www.mailchimp.com, pentru trimiterea de newslettere și alte buletine informative periodice. Singurele informații colectate și transmise către MailChimp sunt adresele de email ale abonaților la newsletter.

Completarea de către Utilizatori a formularelor de contact și de înscriere la curs de pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca datele completate să fie folosite strict pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, respectiv gestiunea economico-financiară și informarea cu privire la starea comenzilor plasate prin email sau telefonic.

În urma acceptării de către Utilizator a ofertei de colaborare propuse de către Predescu Mihai Alin Persoana Fizica Autorizata, părțile încheie un contract de colaborare și convin de comun acord ca pe durata contractului și pe o perioadă de 2 ani de la încetarea / rezilierea acestuia să ia toate măsurile necesare pentru a preveni dezvăluirea informațiilor pe care le primesc una de la cealaltă.

La semnarea contractului, reprezentanții părților iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal de către cealaltă parte și își exprimă acordul în mod liber și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru executarea contractului semnat și îndeplinirea obligațiilor legale din domeniul fiscal, conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, precum și cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, care a devenit aplicabil la data de 25 mai 2018.

Societatea Predescu Mihai Alin Persoana Fizica Autorizata nu va face publice şi nu va vinde sau distribui bazele de date ce conţin informaţii referitoare la datele personale ale Utilizatorilor/Clienţilor săi.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, societatea are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de clienţi, un membru al familiei acestora ori o altă persoană.

Societatea garantează Clienților săi drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au în permanență dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal deținute de Predescu Mihai Alin Persoana Fizica Autorizata și de platforma www.predefunerals.ro. Clienții au posibilitatea de a solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintată către Predescu Mihai Alin Persoana Fizica Autorizata.

 

Platforma www.predefunerals.ro nu va solicita sub nicio formă Utilizatorilor săi informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă responsabilitatea integrală pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare a acestor date sau a unor date confidențiale, Utilizatorul nu poate trage la răspundere Predescu Mihai Alin Persoana Fizica Autorizata pentru prejudiciile aduse.

Website-ul nu reţine şi nu stochează sub nicio formă datele de card ale clienţilor. Acestea vor fi accesate doar de către instituția de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

 

Despre cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni transmise de către server browser-ului folosit pentru accesarea site-ului. De fiecare dată când site-ul este accesat, cookie-urile sunt transmise înapoi serverului de către browser.

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru reținerea preferințelor utilizatorilor și pentru publicitate. Cookie-urile nu conțin coduri executabile, ele fiind doar fișiere text care nu pot să execute nicio operație. Ele nu sunt nici spyware și nici viruși informatici, deși anumite programe antivirus și anti-spyware le pot detecta.

 

Cookie-urile sunt de 3 tipuri:

  • Esențiale: ele sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului web și nu pot fi dezactivate. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație de identificare personală.
  • De performanță: ele ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, pentru a putea măsura și îmbunătăți performanța site-ului. Ele ne ajută să știm care sunt cele mai populare sau mai puțin populare pagini și să monitorizăm performanța site-ului.
  • De publicitate: ele pot fi setate pe site-ul nostru de către partenerii noștri de publicitate (Facebook, Google). Ele nu stochează informații personale în mod direct ci identifică browser-ul pe care îl folosiți și dispozitivul de pe care accesați site-ul nostru. Dacă nu permiteți aceste cookie-uri, nu veți avea parte de publicitate din partea site-ului nostru.
 

Orice browser vă permite să acceptați sau nu cookie-uri. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de utilizat. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online din partea website-ului vizitat. Orice browser oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe”.

 

Dispoziţii finale

În condițiile în care oricare dintre clauzele menționate mai sus va fi nulă sau nevalidă, indiferent de cauza care a dus la nevaliditatea acesteia, ea nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze specificate în pagina de Termeni și Condiții.

Odată cu achiziția Ofertei şi încheierea contractului de prestări servicii, clientul acceptă necondiţionat Termenii şi Condiţiile de utilizare de pe această pagină.

 

Politica de confidențialitate

Pentru utilizarea site-ului PREDE FUNERALS, https://predefunerals.ro, este necesar să citești și să accepți aceste reguli în totalitate. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că ești de acord cu aceste reguli.

 

PREDE FUNERALS poate să dețină informații despre tine, informații pe care ni le-ai oferit prin abonarea la newsletter sau prin formularul de contact. Aceste informații includ, numele tău, numărul de telefon și emailul, etc.

 

În ce fel poate utiliza PREDE FUNERALS aceste informaţii personale?

Informațiile despre tine pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor PREDE FUNERALS, cum ar fi:
1. procesarea comenzilor sau cererilor tale;
2. oferirea de produse și/sau servicii către tine;
3. facturare;
4. soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către tine;
5. realizarea studiilor de piață și de produs, precum și marketingul produselor și al serviciilor Prede Funerals;
6. contactarea ta prin email sau telefon în legătură cu oferte de produse și servicii ale Prede Funerals, care credem că ar putea fi de interes pentru tine (în afară de cazul în care ai facut o cerere scrisă să nu fii contactat în acest sens);
7. inregistrarea informațiilor despre tine în vederea alocării sau oferirii de recompense, reduceri și alte programe similare.

 

Distribuirea informaţiilor despre tine

1. PREDE FUNERALS are dreptul sa distribuie aceste informații despre tine către partenerii săi, care pot folosi informația în aceleași scopuri ca și PREDE FUNERALS.
2. PREDE FUNERALS are de asemenea dreptul să transfere informații despre tine către terți în urmatoarele cazuri:
2.1. acelora care oferă companiei noastre produse sau servicii colaterale serviciilor noastre, cum ar fi partenerii (Organisme de Certificare, Consultanți, Formatori de Formare Profesională etc.) sau furnizorii noștri;
2.2. terțelor părți atent selecționate, despre care considerăm că oferă produse ori servicii ce te-ar putea interesa.

 

Transfer de informaţii în afara României

Dacă vrei să folosești produsele și serviciile noastre în străinătate, informațiile despre tine pot fi transferate în acea țară. Site-ul nostru s-ar putea de asemenea să se găsească pe servere din afara țării. Te avertizăm că protecția datelor prin legi ale altor țări decât Romania ar putea fi mai puțin cuprinzatoare decât legislația acestei tări.

Drepturile conferite de Legea 677/2001
Persoanele vizate beneficiază de drepturile conferite de Legea 677/2001 (inclusiv dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și de opoziție). Drepturile persoanelor vizate se exercită prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la sediul Predescu Mihai Alin Persoana fizica autorizata cu sediul în Cluj Napoca, Strada Poet Grigore Alexandrescu 12, Etaj 1, Apartament 26, persoana de contact Predescu Mihai, tel. 0736726505.

 

! Te rugam sa studiezi si urmatoarele informatii disponibile:
– Politica de Confidențialitate, înglobată în Politica de confidențialitate PREDE FUNERALS, deoarece site-ul nostru utilizează WordPress: https://predefunerals.ro/politica-de-prelucrare-a-datelor/

 

Go To Top